POSUŇTE DOLŮ

Naše realizace

Kravsko

pokládka živičných vrstev, oprava překopů a míst kolem obrub, zalití spar.

American Casino Hatě, parkoviště

zemní práce (odkopy, hutnění pláně) | osazení obrub | podkladní vrstvy ze štěrkodrti | kladení dlažby z vegetačních tvárnic | sadové úpravy | veřejné osvětlení

Hotel Bermuda, Znojmo

zemní práce (demolice, odkopy, hutnění pláně) | odvodnění zpevněných ploch | podkladní vrstvy ze štěrkodrti | příprava pro elektroinstalaci | osazení obrub | zednické práce | kladení dlažby

Hodonín, regenerace sídliště

zemní práce (demolice, odkopy, kácení stromů a trhání pařezů) konstrukční vrstvy | osazení obrub, přídlažby, dešťových vpustí | kladení betonové a žulové dlažby | sadové úpravy

Máchovo nám., Znojmo

demolice a frézování | výšková úprava poklopů a mříží, osazení a napojení nových dešťových vpustí | konstrukční vrstvy ze štěrkodrti | pokládka živičných směsí a protlaky pod komunikacemi | obruby, dlažba

Laufen Znojmo

pokládka živičných vrstev

Hluboké mašůvky

demolice, odkopy | obruby | oprava kanalizace | úprava prostranství, dlažba, živičná vrstva

Koryto Leska

provizorní převedení toku potoka | sanace, odkop | betonáž | dlažba, rozprostření ornice, osetí

Kontaktujte nás

Antispam: co následuje po podzimu?  

Sídlíme ve Znojmě.

Fakturační údaje:
Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
17. listopadu 850/25
669 02 Znojmo
IČ 02620430

Pozemní komunikace
Zpevněné plochy a parkoviště
Komunikace pro pěší
Zemní práce
Hutněné asfaltové směsi
Prolévání živičných vrstev
Asfaltové nátěry
Inženýrské sítě